Akcije

Produžavamo rok važnosti Poklon kartice

23. mart 2020.

Sve kartice koje ističu u periodu u kome neće raditi Delta City biće automatski produžene. Sve dodatne informacije, stanje kartica i datum isteka možete videti na www.giftoncard.eu/deltacitypoklonkartica ili putem GiftOnCard wallet aplikacije.